Allt om VVS & Badrum

Tillverkning av tegel

Processen att tillverka tegel kan ske på två olika sätt: genom strängpressning eller genom maskinslagning, men man kan också tillverka handslaget tegel.

Strängpressning vs maskinslagning

Strängpressning sker genom ett slätt eller ett pressat munstycke och maskinslagning innebär att leran pressas ned i en slags låda och jämnar ytan med en kolv. Handslaget tegel har andra mått än tegel från vanlig maskinslagning.

Leran

Leran som används ska komma från ren jord och innehålla organiska ämnen som inte påverkar tillverkningsprocessen utifrån ett negativt perspektiv. Svavelkis kan nämligen orsaka avsöndring av mursalt som då kan leda till att stenen vittrar sönder. När man bränner tegel, kan man vänta sig en temperatur på 1000 grader.

Tillverkningsprocessen

Teglets tillverkningsprocess sker i flera steg:

  • Först bearbetas leran och separeras från större stenar samt blandas med vatten och smågrus. Små stenar krossas då en viss mängd grus behövs samt en viss del vatten. Detta görs med maskiner.
  • Sedan formas leran i en cylinder försedd med knivar som pressar ut leran i en sträng. Strängen skärs sedan i stycken av en maskin på ett avskärarbord. Man kan också forma leran med hjälp av handslagning som innebär att man lägger dem i träformar och slår learan med träklubba.
  • Efter detta moment ska teglet torka. Handtorkat tegel torkas på en sandplan och vänds efter någon dag under bar himmel, alternativt i lador. Har man format teglet i maskin, så är leran fastare och tas direkt till en torklada där det ligger i torkfack. Ofta använder man sig av fläktar eller uppvärmd luft för att påskynda processen.
  • Det sista momentet i tegelframställningen är bränningen. Den måste ske för att teglet ska kunna stå emot alla väderlekar. Bränning sker i ugnar, vanligtvis ringugnar eller tunnelugnar. Teglet får då också sin egna speciella färg och färgen beror på bränningstemperaturen samt lerans egen sammansättning. Man kan också behandla ytan före bränning med bland annat krossat tegel eller sand, alternativt blanda i sågspån för att sänka teglets densitet. Då bildas porer under bränningen när sågspånen sedan försvinner.

Similar Articles

Backventil – Förebygge... Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av
Dagvatten är en viktig s... Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö
Vilket kakel ska man väl... Det finns massor av olika kakel att välja både till kök och badrum. När man renoverar kök och badrum måste man tänka igenom vilken typ av kakel
Tidsrapportering via app Jag arbetar som hantverkare och de flesta i min position är mycket väl medvetna om att det inte är jobbet i sig som tar mest tid och
En artikel om murverk Ett murverk är en konstruktion av en vägg, en mur eller helt enkelt en hel byggnad som är sammanfogad av murbruk och lera. Som murverk används olika
Att jobba som hantverkare Att vara hantverkare är inte alltid en dans på rosor. Ofta förväntas man leverera ett perfekt resultat på kort tid och inte sällan under svåra arbetsförhållanden. De
Var, när och hur om Kake... Hur ska man tänka när det kommer till kakelugnar? Framförallt handlar det idag om design. Att det finns bättre värmekällor som fördelar värmen bättre råder det inga
Regelbunden vitvaruservic... En gemensam tvättstuga är vanligt förekommande i flerfamiljshus. Det är en facilitet som ger upphov till både glädje, nytta och ibland irritation. Arga lappar i tvättstugan kan
Hantera sopor smart med a... Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något
Tillverkning av tegel Processen att tillverka tegel kan ske på två olika sätt: genom strängpressning eller genom maskinslagning, men man kan också tillverka handslaget tegel. Strängpressning vs maskinslagning Strängpressning sker