Allt om VVS & Badrum

Category: VVS.
Att jobba som hantverkare

Att vara hantverkare är inte alltid en dans på rosor. Ofta förväntas man leverera ett perfekt resultat på kort tid och inte sällan under svåra arbetsförhållanden. De senaste åren har flera program på TV så som Fuskbyggarna och Byggfällan visats, vilket har skapat en stor misstänksamhet bland allmänheten. Som hantverkare har man därför alltid ögonen […]

Hantera sopor smart med avfallskvarn

Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något vis. Man slänger sin soppåse i soptunnan och sen tänker man oftast inte mer på saken. Något som inte är alldeles vanligt i Sverige än men som kommer […]

Backventil – Förebygger översvämning

Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av sätten är att använda sig utav en form av backventil . En backventil ser till att vatten från gatans ledning inte tränger in i källaren genom t.ex. golvbrunnar. […]