Allt om VVS & Badrum

Category: VVS.
Dagvatten är en viktig samhällsfråga

Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö eller stora mängder regn. Dagvatten är ytvatten som inte täcker marken permanent. Dagvatten fångas vanligen upp av dagvattenbrunnar i städer som avleds via ledningar. Hur dagvatten bör hanteras […]

Regelbunden vitvaruservice sparar pengar och höjer kvaliteten

En gemensam tvättstuga är vanligt förekommande i flerfamiljshus. Det är en facilitet som ger upphov till både glädje, nytta och ibland irritation. Arga lappar i tvättstugan kan dels bero på de boende själva, men också på att maskinerna inte fungerar som de ska. I den gemensamma tvättstugan får maskinerna arbeta hårt med alltifrån mattor till […]

En artikel om murverk

Ett murverk är en konstruktion av en vägg, en mur eller helt enkelt en hel byggnad som är sammanfogad av murbruk och lera. Som murverk används olika sorters sten som både kan vara naturliga eller konstgjorda, då talar man om tegelsten. Dessa cementeras fast med varandra genom murbruk, en cementliknande massa som består av sand […]

Transfasts översättning blev en flopp

Det gäller att man vänder sig till rätt översättare när man ska översätta en text till ett annat språk. I värsta fall kan resultatet bli ett helt annat innehåll än det som var tänkt från början. Det var det som hände när översättningsbyrån ” Transfast” fick en beställning från en svensk kund som behövde en […]

Tidsrapportering via app

Jag arbetar som hantverkare och de flesta i min position är mycket väl medvetna om att det inte är jobbet i sig som tar mest tid och krånglar mest, de allra flesta hantverkare älskar sina jobb men hatar all teknik som hör till idag. Någon som jag, som jobbar med händerna, ska väl inte vara […]

Att bygga stora varuhus

Det är alltid en stor utmaning att bygga ett stort varuhus, för det kräver att mycket ska planeras, allt från ritningar, vilka entreprenörer som man ska samarbeta med, till att ha finansieringen fixad med mera. När man ska bygga ett stort varuhus gäller det att ta ett steg i taget, för att det ska bli […]

Tillverkning av tegel

Processen att tillverka tegel kan ske på två olika sätt: genom strängpressning eller genom maskinslagning, men man kan också tillverka handslaget tegel. Strängpressning vs maskinslagning Strängpressning sker genom ett slätt eller ett pressat munstycke och maskinslagning innebär att leran pressas ned i en slags låda och jämnar ytan med en kolv. Handslaget tegel har andra […]

Att jobba som hantverkare

Att vara hantverkare är inte alltid en dans på rosor. Ofta förväntas man leverera ett perfekt resultat på kort tid och inte sällan under svåra arbetsförhållanden. De senaste åren har flera program på TV så som Fuskbyggarna och Byggfällan visats, vilket har skapat en stor misstänksamhet bland allmänheten. Som hantverkare har man därför alltid ögonen […]

Hantera sopor smart med avfallskvarn

Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något vis. Man slänger sin soppåse i soptunnan och sen tänker man oftast inte mer på saken. Något som inte är alldeles vanligt i Sverige än men som kommer […]

Backventil – Förebygger översvämning

Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av sätten är att använda sig utav en form av backventil . En backventil ser till att vatten från gatans ledning inte tränger in i källaren genom t.ex. golvbrunnar. […]