Allt om VVS & Badrum

Dagvatten är en viktig samhällsfråga

Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö eller stora mängder regn. Dagvatten är ytvatten som inte täcker marken permanent. Dagvatten fångas vanligen upp av dagvattenbrunnar i städer som avleds via ledningar. Hur dagvatten bör hanteras är en fråga som har aktualiserats under de senaste åren. Stora mängder regn och otydliga och ineffektiva riktlinjer gällande hur kommunen bör operera har lett till stora samhällskostnader. Privata aktörer har trätt in på marknaden med ambitionen att hantera dagvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Att hantera dagvatten är mer än att det förenklar framkomsten eller att det hindrar fukt från att belasta på vår infrastruktur. Med dagvatten tillkommer föreningar från trafik, byggmaterial mm. Dessa föroreningar är partikelbundna, vilket innebär att de transporteras vidare av större partiklar som exempelvis sandkorn. Om rening av vatten inte sker innebär det att föroreningar kan forslas ner i vårt grundvatten eller ner i våra sjöar. Som det låter är det förstås inte hälsosamt, varken för oss djur, människor eller för vår planet. Grundvatten bör därför handskas med de bästa miljövänliga medel. Hantering och rening av dagvatten är tämligen komplicerat och kan ske på flera olika effektiva sätt. En kvalificerad vattenrening sker genom att sedimenten avskiljs från vattnet. Det kan genomföras med en vanlig dagvattenbrunn med sandfång alternativt en brunn som fördröjer och renar dagvatten från oljor, tungmetaller och olika näringsämnen. Att ansluta en våtmark intill ett vattendrag är också en lösning.

Vårt förändrade klimat ställer krav på hållbar dagvattenhantering. Våra framtida samhällen riskerar att översvämmas från stigande vattennivåer i sjöar och hav eller från intensivare nederbörd. Dagvatten är sålunda en högst aktuell samhällsfråga. En hållbar dagvattenhantering skapar hög säkerhet och håller kostnaderna nere. Med det sagt, välkomnas alla aktörer som delar uppfattningen om att dagvattenfrågan ska komma in tidigt i samhällsplaneringsprocessen.

Similar Articles

Backventil – Förebygge... Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av
Att bygga stora varuhus Det är alltid en stor utmaning att bygga ett stort varuhus, för det kräver att mycket ska planeras, allt från ritningar, vilka entreprenörer som man ska samarbeta
En artikel om murverk Ett murverk är en konstruktion av en vägg, en mur eller helt enkelt en hel byggnad som är sammanfogad av murbruk och lera. Som murverk används olika
Hantera sopor smart med a... Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något
Var, när och hur om Kake... Hur ska man tänka när det kommer till kakelugnar? Framförallt handlar det idag om design. Att det finns bättre värmekällor som fördelar värmen bättre råder det inga
Tidsrapportering via app Jag arbetar som hantverkare och de flesta i min position är mycket väl medvetna om att det inte är jobbet i sig som tar mest tid och
Transfasts översättning... Det gäller att man vänder sig till rätt översättare när man ska översätta en text till ett annat språk. I värsta fall kan resultatet bli ett helt
Regelbunden vitvaruservic... En gemensam tvättstuga är vanligt förekommande i flerfamiljshus. Det är en facilitet som ger upphov till både glädje, nytta och ibland irritation. Arga lappar i tvättstugan kan
Dagvatten är en viktig s... Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö
Vilket kakel ska man väl... Det finns massor av olika kakel att välja både till kök och badrum. När man renoverar kök och badrum måste man tänka igenom vilken typ av kakel