Allt om VVS & Badrum

En artikel om murverk

Ett murverk är en konstruktion av en vägg, en mur eller helt enkelt en hel byggnad som är sammanfogad av murbruk och lera. Som murverk används olika sorters sten som både kan vara naturliga eller konstgjorda, då talar man om tegelsten. Dessa cementeras fast med varandra genom murbruk, en cementliknande massa som består av sand och cement eller släckt kalk.

Isolerande murbruk kan också vara gjord av klinker eller lättbetong. Detta kan man till exempel ha i väggar och golv inomhus, eftersom det ser vackert ut och samtidigt svalkar och håller värmen utan att ge mögel. Därför är dessa vanliga i Sydeuropa där vintrarna är mycket fuktiga.

Stenen som används i murverk och som är av naturlig sort, kan antingen vara sprängd eller osprängd, kilad, bruten eller huggen för att sedan användas i murverken. Den konstgjorda stenen som i vanliga fall handlar om tegelsten, skapas av lera för att sedan formas som tegelstenar. De får torka och senare brännas och användas i murbruk.

Bärande murverk

Nuförtiden används murverk främst som fasader eller som isolerande murverk. I Skåne finns fortfarande några riktiga stenhus kvar, men i övriga landet är detta ovanligt. Men på senare tid har man återigen fått upp ögonen för det bärande murbrukets fördelar. Det ger nämligen hållbara hus som inte orsakar mögel. Ljudisoleringen är också mycket bra och det har många miljö- och energifördelar.

murverk

Däremot tar det betydligt längre tid att bygga och renoveringen och/eller ombyggnaden kräver större resurser då man först måste tillverka eller hugga stenen. Det finns nämligen färre färdiga byggstenar eller byggelement att köpa. Bärande murverk är ett hantverksjobb och dessa finns det inte så många av nuförtiden då kostnaden och tidsplaneringen inte går ihop.

Skal- och kanalmur

Om man har bärande tegelmurar i hus så har man vanligen utfört ytterväggarna som skal- och kanalmurar. Det innebär att väggen har två väggar, varav den inre är bärande och den yttre är sammankopplad med den inre med hjälp av stålkramlor. Kanalen mellan murarna isoleras med lecakulor eller perlit eller cellglas som ger bra isolering. Detta har blivit vanligt på senare år.

Similar Articles

Att jobba som hantverkare Att vara hantverkare är inte alltid en dans på rosor. Ofta förväntas man leverera ett perfekt resultat på kort tid och inte sällan under svåra arbetsförhållanden. De
Hantera sopor smart med a... Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något
Backventil – Förebygge... Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av
Tillverkning av tegel Processen att tillverka tegel kan ske på två olika sätt: genom strängpressning eller genom maskinslagning, men man kan också tillverka handslaget tegel. Strängpressning vs maskinslagning Strängpressning sker
Var, när och hur om Kake... Hur ska man tänka när det kommer till kakelugnar? Framförallt handlar det idag om design. Att det finns bättre värmekällor som fördelar värmen bättre råder det inga
Att bygga stora varuhus Det är alltid en stor utmaning att bygga ett stort varuhus, för det kräver att mycket ska planeras, allt från ritningar, vilka entreprenörer som man ska samarbeta
Vilket kakel ska man väl... Det finns massor av olika kakel att välja både till kök och badrum. När man renoverar kök och badrum måste man tänka igenom vilken typ av kakel
Transfasts översättning... Det gäller att man vänder sig till rätt översättare när man ska översätta en text till ett annat språk. I värsta fall kan resultatet bli ett helt
Dagvatten är en viktig s... Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö
Tidsrapportering via app Jag arbetar som hantverkare och de flesta i min position är mycket väl medvetna om att det inte är jobbet i sig som tar mest tid och