Allt om VVS & Badrum

Hantera sopor smart med avfallskvarn

Alla hushåll producerar mängder med avfall varje vecka, år ut och år in. Det blir många kilo avfall per familj som ska tas om hand på något vis. Man slänger sin soppåse i soptunnan och sen tänker man oftast inte mer på saken. Något som inte är alldeles vanligt i Sverige än men som kommer mer och mer är möjligheten att installera en avfallskvarn. För att minska på mängden avfall som slängs i soppåsarna kan man med fördel installera en avfallskvarn direkt i diskhon. Här slänger du matavfall som snabbt och enkelt mals ner i kvarnen. Observera att endast organiska rester får slängas i kvarnen. Det som mals ned i avfallskvarnen sköljs sedan bort med vattnet och går till reningsverket. En familj kan minska upp till 40% av sina hushållssopor genom att installera en kvarn.

Avfallskvarnar finns i olika varianter och de flesta är relativt ljudlösa. Det går också snabbt att mala ned avfallet. Det blir mindre sopor att hantera för familjen och man gör en miljöinsats eftersom avfallet omvandlas till biogas och gödsel efter att det har hanterats av reningsverket. Andra fördelar är att mindre avfall som luktar mat betyder färre skadeinsekter som kan lockas till soptunnan. Kvarnarna är barnsäkra och har en hållbarhet på ca 10 år.

Något att tänka på är att även om man kan mala ned organiskt material bör man inte lägga i stora ben i kvarnen. Inte heller hela laxskinn eller väldigt fiberrika ärt och bönrester ska ner i kvarnen. Även ostron och andra skal, stora mängder fett eller senor bör inte läggas i kvarnen då de är svåra att mala ner. Trots detta sparar avfallskvarnen in mycket på familjens sopor.

Avfallskvarnar innebär mindre hantering för varje familj, en mer hygienisk tillvaro och framför allt bättre omsorg för miljön än att slänga resterna i soppåsen. Gör en insats du också.

Similar Articles

Transfasts översättning... Det gäller att man vänder sig till rätt översättare när man ska översätta en text till ett annat språk. I värsta fall kan resultatet bli ett helt
Att jobba som hantverkare Att vara hantverkare är inte alltid en dans på rosor. Ofta förväntas man leverera ett perfekt resultat på kort tid och inte sällan under svåra arbetsförhållanden. De
Tillverkning av tegel Processen att tillverka tegel kan ske på två olika sätt: genom strängpressning eller genom maskinslagning, men man kan också tillverka handslaget tegel. Strängpressning vs maskinslagning Strängpressning sker
Regelbunden vitvaruservic... En gemensam tvättstuga är vanligt förekommande i flerfamiljshus. Det är en facilitet som ger upphov till både glädje, nytta och ibland irritation. Arga lappar i tvättstugan kan
Var, när och hur om Kake... Hur ska man tänka när det kommer till kakelugnar? Framförallt handlar det idag om design. Att det finns bättre värmekällor som fördelar värmen bättre råder det inga
Dagvatten är en viktig s... Dagvatten är det vatten som tillfälligt förekommer på markytan eller på en konstruktion. Det kan vara grundvatten som tränger fram från marken, smältvatten från is eller snö
Tidsrapportering via app Jag arbetar som hantverkare och de flesta i min position är mycket väl medvetna om att det inte är jobbet i sig som tar mest tid och
Att bygga stora varuhus Det är alltid en stor utmaning att bygga ett stort varuhus, för det kräver att mycket ska planeras, allt från ritningar, vilka entreprenörer som man ska samarbeta
Vilket kakel ska man väl... Det finns massor av olika kakel att välja både till kök och badrum. När man renoverar kök och badrum måste man tänka igenom vilken typ av kakel
Backventil – Förebygge... Är du orolig för att din källare ska råka ut för översvämning? Slappna av, det finns flera saker du kan göra för att förebygga detta. Ett av